• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Năm 2020, có 5 xã hoàn thành NTM nâng cao và 2 xã hoàn thành NTM kiểu mẫu

Sáng 24-2, UBND tỉnh tổ chức họp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

 Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, Quảng Bình triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, Chương trình MTQGXDNTM của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương thay đổi rõ rệt. Người dân đã quan tâm, chú trọng liên kết sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi liên kết. Tư duy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch được nông dân từng bước tiếp thu, ứng dụng.    Năm 2020, số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,8 tiêu chí, tăng 0,7 tiêu chí so với cuối năm 2019; có 81 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 63,3%; số xã đạt dưới 10 tiêu chí chỉ còn 6,3%. Toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp gần 195 km đường giao thông, 57 công trình giao thông, 178 công trình trường học, 7 công trình thủy lợi, 64 công trình cơ sở vật chất văn hóa…  

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phong trào XDNTM đã trở thành một cuộc vận động có tính lan tỏa sâu rộng, góp phần huy động sự tham gia của người dân và nguồn lực xã hội hóa. Năm 2020, người dân toàn tỉnh đã đóng góp trên 60 tỷ đồng XDNTM.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

Trong năm 2020, toàn tỉnh có 5 xã (Võ Ninh, Thanh Trạch, Mai Hóa, Châu Hóa, Quang Phú) hoàn thành NTM nâng cao; 2 xã Lương Ninh và Bảo Ninh hoàn thành NTM kiểu mẫu. Hiện, toàn tỉnh có 51 vườn mẫu và 10 khu dân cư kiểu mẫu được UBND cấp huyện công nhận. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 57 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 56 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao. Công tác giải ngân nguồn vốn đang được các địa phương tích cực triển khai (tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển dự ước hết năm đạt từ 85-90%).  

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình MTQGXDNTM thời gian qua và định hướng XDNTM theo hướng bền vững trong thời gian tới.  

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, 32 khu dân cư kiểu mẫu và 68 vườn mẫu; tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và 100% số xã đều tăng tiêu chí; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Quảng Bình phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6% so với năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, 97% hộ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM ở các địa phương thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số xã đã đạt chuẩn nhưng không duy trì được các tiêu chí bền vững; tiến độ XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu còn chậm; cơ chế chính sách, hỗ trợ, khuyến khích XDNTM còn chưa đầy đủ, kịp thời…  

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhTrần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để phong trào XDNTM thực sự có sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng NTM năm 2021, giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQGXDNTM; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và có kế hoạch XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.  

Các sở, ngành, địa phương tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên cập nhật các quy định mới của bộ tiêu chí; triển khai hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); chủ động huy động và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn lực cấp huyện, cấp xã và các nguồn xã hội hóa để thực hiện XDNTM theo tiến độ đề ra; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng điều phối NTM và các địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình làm tốt công tác XDNTM…  

create

Lan Chi / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202102/nam-2020-co-5-xa-hoan-thanh-ntm-nang-cao-va-2-xa-hoan-thanh-ntm-kieu-mau-2185905/