• youtube
  • facebook

Những việc robot này có thể làm rất đáng kinh ngạc

Không phải viễn tưởng, những việc robot này có thể làm rất đáng kinh ngạc

Chó robot mang tên SpotMini có thể thực hiện những hành động đòi hỏi sự khéo léo cao có thể thay thế người giúp việc nhà hoặc giao hàng cho Amazon.

create

Đ.T - H.N ( Futurism) / vietnamnet.vn