• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác thi tổ chức coi thi, chấm thi chặt chẽ, đúng quy chế; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi.

Đó là yêu cầu của ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thì tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Quảng Bình tại cuộc họp BCĐ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 của tỉnh Quảng Bình.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo (BCĐ) thi tỉnh Quảng Bình cho thấy, năm học 2018-2019 toàn thể cán bộ, giáo viên toàn ngành GD&ĐT Quảng Bình có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành liên quan nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, kỷ cương, nề nếp trường thi được giữ vững. Công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp được thực hiện đúng kế hoạch, lịch trình đã đề ra. 

Toàn tỉnh có 10.082 hồ sơ đăng ký dự thi có sử dụng kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó, có 10.068 thí sinh dự thi và đã có 8.951 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 89,91% trong tổng số thí sinh dự thi.

BCĐ thi tỉnh Quảng Bình nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tập trung bàn các giải pháp để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, phản ánh đúng chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông trong toàn tỉnh.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình họp bàn về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình họp bàn về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đây là cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Bình tổ chức 1 Hội đồng thi dành cho tất cả các thí sinh do Sở GD&ĐT chủ trì. 

Tại hội nghị này, ông Trần Tiến Dũng đã yêu cầu Sở GD&ĐT phải phối hợp tốt với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức kỳ thi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm cần lưu ý của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Sở phải chủ động tổ chức kiểm tra trước, trong khi tổ chức kỳ thi, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo cụ thể, chi tiết, khoa học và chuẩn bị các điều kiện phục vụ trong tất cả các khâu của kỳ thi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT trong việc tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức hội nghị để đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đặc biệt, việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo nơi ăn, ở cho học sinh, cán bộ làm công tác thi. An toàn về điện và phải có phương án cung cấp điện dự phòng, an toàn về thông tin liên lạc và an toàn về vệ sinh thực phẩm. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức, động viên, chăm sóc tốt cho học sinh tham gia kỳ thi.

Các thành viên trong BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo các phương án vận hành kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra. Chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thi trong tất cả các khâu, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Đồng chí Trưởng BCĐ thi tỉnh nhấn mạnh, tổ chức coi thi, chấm thi chặt chẽ, đúng quy chế. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi, tuyệt đối không để xảy ra những sai sót trong quá trình tổ chức coi thi và chấm thi. Các sở ban ngành địa phương cần phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, trên tinh thần trách nhiệm để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình.

create

Vĩnh Quý / giaoducthoidai.vn

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/quang-binh-kien-quyet-xu-ly-nghiem-can-bo-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-20200706125038617.html