• youtube
  • facebook

Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang đón 16.409 lượt khách đến tham quan

Theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, từ khi đưa tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang vào khai thác đến nay đã có 16.409 lượt khách đến tham quan, doanh thu đạt 22,4 tỷ đồng.

Tuyến du lịch đã giải quyết được công ăn việc làm cho hơn 100 người dân địa phương trực tiếp tham gia phục vụ các tour tham quan với mức thu nhập tương đối ổn định và tăng thêm nguồn thu ngân sách Nhà nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua hoạt động phục vụ du khách tham quan đã nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch, hướng tới chuyên nghiệp cho lao động địa phương, nâng cao hiểu biết và nhận thức về giá trị của Di sản thế giới.

Khám phá thung lũng Ha Ma Đa và hang Trạ Ang là một trong những thách thức dành cho những tín đồ đam mê chinh phục. Ảnh: activetravel

Khám phá thung lũng Ha Ma Đa và hang Trạ Ang là một trong những thách thức dành cho những tín đồ đam mê chinh phục. Ảnh: activetravel

Được biết, tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm: Thung lũng Ha Ma Đa (từ km 23 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rẽ phải), hang Trạ Ang (km 17 đường 20 Quyết Thắng), hang Voi (km 34 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) và suối Trạ Ang (chiều dài hơn 04km). Đây là tuyến du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, hang động, tắm suối được đưa vào khai thác từ tháng 02/2018 với chương trình tham quan 01 ngày có 02 lộ trình: Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang và Khám phá Hang Voi - thung lũng Ha Ma Đa; chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm: Khám phá hang Voi - thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang - suối Trạ Ang.

 

create

Mai Anh / quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tuyen-du-lich-kham-pha-thien-nhien-thung-lung-ha-ma-da---hang-tra-ang-don-16.409-luot-khach-den.htm