• youtube
  • facebook

Đồng Hới: Sẽ diễn ra hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông“ của các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong các ngày từ 23 - 24/4/2019, tại thành phố Đồng Hới, Sở sẽ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”. Tham gia hội diễn gồm có các đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung.

Hội diễn là sự kiện văn hóa, nghệ thuật của các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, chào mừng ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019), 71 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019).

Đây cũng là dịp để nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công các tỉnh học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời thông qua hoạt động tại hội diễn giới thiệu, quảng bá giá trị, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa - du lịch của các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung và một số tỉnh, thành trên cả nước.

create

Hồng Mến / quangbinh.gov.vn