• youtube
  • facebook

Ân tình Minh Hóa quê tôi - Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng Ba

Minh Hóa, nơi lưu giữ hệ thống các di tích, địa danh nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc vừa có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để phát triển du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm.

Với chủ đề “Ân tình Minh Hóa quê tôi”, Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng Ba, diễn ra từ ngày 14 đến 19-4 (từ ngày 10-3 - 15-3 AL), là nơi hội tụ của nhiều hoạt động ẩm thực, văn hoá, thể thao phong phú, đặc sắc, giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc...

create

Pv / baoquangbinh.vn