• youtube
  • facebook

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 

UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau:

- Xét tuyển đặc cách người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ: 02 chỉ tiêu.

- Xét tuyển đặc cách người có kinh nghiệm công tác: 02 chỉ tiêu.

- Xét tuyển thông thường: 11 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm cần xét tuyển:

+ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 03 vị trí

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất: 03 vị trí

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

+ Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề: 02 vị trí

+ Trung tâm Dân số - KHH Gia đình: 01 vị trí

+ Trung tâm Khuyến nông: 01 vị trí

+ Trung tâm Tư vấn Khảo sát thiết kế: 02 vị trí

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

+ Đài Truyền thanh: 02 vị trí

+ Hội chữ thập đỏ: 01 vị trí

- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: (Xem thông báo tại Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, Trang thông tin điện tử huyện Bố Trạch và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch).

Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: Dự kiến ngày 04/02/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình.

Xem chi tiết thông tin xét tuyển tại đây: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/uy-ban-nhan-dan-huyen-bo-trach-thong-bao-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2017.htm

create

Pv / quangbinh.gov.vn