• youtube
  • facebook

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề (nếu có) hợp với vị trí việc làm; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng do Trường xác lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu biên chế tự trang trãi.

3. Yêu cầu về trình độ: (Xem trên Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình).

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Hai ảnh cỡ 4 x 6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm.

(Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển không trả lại).

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Nội dung xét tuyển: Xem tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 trên Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

8.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 13/7/2018

8.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình. Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - phường Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, điện thoại: 0232.3838203 hoặc trên Trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình: www.caodangquangbinh.edu.vn

 

create

PV / quangbinh.gov.vn