• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn tuyển dụng viên chức

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Bác sỹ Y học dự phòng (hạng HI): 02 chỉ tiêu

- Bác sỹ (hạng III), ngành bác sỹ đa khoa: 02 chỉ tiêu

- Y sỷ hạng IV, ngành Y sỷ đa khoa: 02 chỉ tiêu

- Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 29/8/2018; buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hởi, tỉnh Quảng Bình)

Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện.

4. Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh dự tuyển

5. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình và đính kèm theo thông báo này.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: (0232) 3.822.956

Xem chi tiết kế hoạch xét tuyển tại đây: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-y-te-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-42851939.htm

 

create

Pv / quangbinh.gov.vn