• youtube
  • facebook

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 chỉ tiêu.

+ Bác sĩ (hạng III): 01 chỉ tiêu.

+ Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

+ Y sỹ (hạng IV): 01 chỉ tiêu.

+ Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 26/02/2018; buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình (124 Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

- Số điện thoại: 0232.3.827758.
 

create

Pv / quangbinh.gov.vn