• youtube
  • facebook

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, gồm viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế:

- Bác sĩ chuyên khoa Giãi phẩu bệnh: 01 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật y: 01 chỉ tiêu.

2. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên:

- Văn thư: 01 chỉ tiêu

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày17/01/2018 đến hết ngày 13/02/2018 (buổi sáng từ 7h30- 11h00; buổi chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình (Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

5. Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình

- Số điện thoại: 0232 3824868

create

Pv / quangbinh.gov.vn