• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

- Bác sĩ (hạng III): 05 chỉ tiêu.

- Y tế công cộng (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu

- Y sĩ hạng IV: 01 chỉ tiêu

- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu

- Kế toán viên: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/04/2020 đến hết ngày 15/05/2020, buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 13h30 - 17h00 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký .dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 720/KH-SYT ngày 31/3/2020 của Sở Y tế trên website này, trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 02323.822.956.

Chi tiết tại đây: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-y-te-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-benh-vien-y-duoc-co-truyen-tinh-quang-binh.htm

 

create

PV / quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-y-te-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-benh-vien-y-duoc-co-truyen-tinh-quang-binh.htm