• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn, năm 2020, theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn, năm 2020, theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 công chức loại C (ngạch chuyên viên), trong đó:

- Đợt 1: Tuyển dụng 04 công chức;

- Đợt 2: Tuyển dụng 03 công chức.

(Tổ chức xét tuyển chung và quyết định tuyển dụng trong 02 đợt, theo thứ tự kết quả xét tuyển từ cao xuống thấp).

(Có bảng Vị trí việc làm, chỉ tiêu, yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đính kèm).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

3. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/4/2020 đến hết ngày 10/5/2020, buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đang ký dự tuyển: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được ban hành kèm theo Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

4. Lệ phí dự tuyển:

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

5. Mọi chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển, mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển,… được đăng tải trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn); trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Bình (địa chỉ: http://www.qbi.dcs.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Nếu cần biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điện thoại 0232 3828 369.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ban-to-chuc-tinh-uy-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-vao-cong-tac-tai-co-quan-tinh-doan-nam-20.htm

 

create

PV / quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ban-to-chuc-tinh-uy-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-vao-cong-tac-tai-co-quan-tinh-doan-nam-20.htm