• youtube
  • facebook

Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 (vòng 1)

Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 thông báo kết quả các môn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (có danh sách kèm theo).

- Kể từ ngày thông báo kết quả thi tuyển (ngày 23/6/2020), người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 (qua Sở Nội vụ, địa chỉ: số 72 - Đường Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để xem xét.

Thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo trong vòng 15 ngày, từ 8h ngày 23/6/2020 đến 17h ngày 07/7/2020 (trong giờ hành chính);

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/1 bài thi đề nghị phúc khảo.

- Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận thu nhận đơn phúc khảo).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức, Sở Nội vụ tinh Quảng Bình hoặc qua số điện thoại: 0232.823.788 để được hướng dẫn cụ thể.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết danh sách kết quả thi vòng1:

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

 https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/snv/File/Thong%20tin%20tuyen%20dung/Nam%202020/Bang%20diem.pdf

 

create

PV / .quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-quang-binh-nam-2020-(vong-1).htm