• youtube
  • facebook

Sở Y tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa và Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1.1. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

- Bác sỹ (hạng III): 05 chỉ tiêu

- Dược sỹ (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng III: 04 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng IV: 05 chỉ tiêu

- Dinh dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

- Kỹ sư (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Y sỹ hạng IV: 01 chỉ tiêu

1.2. Tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

- Bác sỹ (hạng III): 03 chỉ tiêu

- Dược sỹ (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

- Điều dưỡng hạng IV: 06 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng IV: 02 chỉ tiêu

- Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

- Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/4/2019 đến hết ngày 18/5/2019; buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

4. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

5. Mọi chi tiếu về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải tại Kế hoạch số 641/KH-SYT ngày 17/4/2019 của Sở Y tế trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: (0232)3.822.956

Thông tin chi tiết: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-y-te-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-32851949.htm

create

Pv / quangbinh.gov.vn