• youtube
  • facebook

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, có đơn xin đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

- Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ khi trúng tuyển.

- Có các văn bằng chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

2. Hồ sơ dự tuyển, Số lượng cần tuyển theo từng vị trí việc làm:

(Kèm theo hướng dẫn lập hồ sơ dự tuyển; Kế hoạch tuyển dụng kèm danh sách đã được Sở Nội vụ phê duyệt, đồng thời niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian, địa điểm, lệ phí xét tuyển

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 06/8/2018 đến 17 giờ ngày 31/8/2018.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

4.2. Địa điểm:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (Số 15 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

4.3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 VNĐ/ hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức xét tuyển (Thực hiện theo kế hoạch phê duyệt và thông báo cụ thể tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT)

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

6. Địa điểm xét tuyển: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (Số 15 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Để biết thêm chi tiết xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng TCCB: 0232.3820.543.

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng tại link: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-nong-nghiep-va-ptnt-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.htm

create

Giám đốc - Phan Văn Khoa / baoquangbinh.vn