• youtube
  • facebook

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2018

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 08 (tám) chỉ tiêu, trong đó:

- Xét tuyển: 03 chỉ tiêu;

- Xét tuyển đặc cách: 05 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và hồ sơ đăng ký dự tuyển

Xem nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 1755/KH-SLĐTBXH ngày 12/12/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018, được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình (sldtbxh.quangbinh.gov.vn).

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

- Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 04/01/2019 đến ngày 29/01/2019; buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232. 824 918 hoặc 0232. 816 118.

create

Pv / quangbinh.gov.vn