• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Du lịch Quảng Bình và UBND thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể:

I. Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch, cụ thể:

1. Số lượng cần tuyển: 03 viên chức

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; trong đó:

- Xét tuyển đặc cách: 01 viên chức

- Xét tuyển thông thường: 02 viên chức (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải)

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung xét tuyển, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển: Xem niêm yết công khai tại trụ sở Sở Du lịch Quảng Bình; đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Du lịch Quảng Bình, địa chỉ: sdl.quangbinh.gov.vn

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 đến hết ngày 02/7/2018 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở, Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Trung tâm Hành chính mới).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại 0232.3886.386 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

II. UBND thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018, cụ thể:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 05/6/2018 đến 17 giờ ngày 05/7/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại liên hệ: 0232 3850631.

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng tại: 

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-du-lich-quang-binh-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.htm

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ubnd-thanh-pho-dong-hoi-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2018.htm

create

PV / quangbinh.gov.vn