• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1097/QĐ-DBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương), trong đó:

-Chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã (khối Chính quyền): 29 chỉ tiêu.

-Chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể (Ban Tổ chức Tỉnh ủy): 07 chỉ tiêu.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo từng vị trí việc làm kèm theo Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019 được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: snv.quangbinh.gov.vn.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

Hình minh họa

Hình minh họa

2.Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3.Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

-Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thuộc khối chính quyền từ ngày 02/4/2019 đến ngày 02/5/2019; buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều: từ 14h đến 16h30 trong các ngày làm việc tại trụ sở Sở Nội vụ (số 72, đường Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

-Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể từ ngày 02/4/2019 đến ngày 02/5/2019; buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều: từ 14h đến 16h30 trong các ngày làm việc tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy (số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

* Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được ban hành kèm theo Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019 của UBND tỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức, Sở Nội vụ (ĐT: 0232.3823788) và Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ĐT: 0232.3823395) để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết Kế hoạch thi tuyển: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-noi-vu-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2019.htm

 

create

Pv / quangbinh.gov.vn