• youtube
  • facebook

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 Giáo viên Trung học cơ sở, 02 Giáo viên Tiểu học, 07 Giáo viên Mầm non.

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 11 vị trí, trong đó:

1.1. Các Vị trí Giáo viên Trung học cơ sở: 02 vị trí

1.2. Các Vị trí Giáo viên Tiểu học: 02 vị trí

1.4. Vị trí Giáo viên Mầm non: 07 vị trí 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

2.1. Điều kiện chung.

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã tại thành phố Đồng Hới:

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm theo Phụ lục số 1 đính kèm.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký dự tuyển.

2.2.1. Tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện theo yêu cầu trình độ ngoại ngữ nêu trên, người dự tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc TOEIC, IELTS, TOEFL, CEFR đối với các vị trí Giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non; trình độ A trở lên hoặc TOEIC, IELTS, TOEFL, CEFR đối với vị trí Nhân viên (theo cột 9 của phụ lục 2).

2.2.2. Tiêu chuẩn về trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện theo yêu cầu trình độ đạt chuẩn về công nghệ thông tin nêu trên, người dự tuyển phải có chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên  hoặc Kỹ thuật viên (theo cột 8 của phụ lục 2) .

3. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại;

f. Đối với người dự tuyển đã có thời gian công tác, ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định trên, hồ sơ còn có thêm các thành phần sau:

- Bản xác nhận quá trình đóng BHXH có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền (đối với người dự tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên); 

- Bản sao các Hợp đồng lao động;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển;

- Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác.

Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì kích thước 25cm x 30cm. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

5.    Lệ phí đăng ký dự tuyển.

Thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/5/2018 đến 17 giờ ngày 26/6/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Số điện thoại liên hệ: (052)3 850630

7. Hình thức và nội dung xét tuyển.

7.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

7.2. Nội dung xét tuyển: 

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

7.3. Nội dung kiến thức phỏng vấn viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 tập trung vào các văn bản sau:

a) Phần kiến thức chung

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường viên chức;

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

b) Phần chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành: 

*Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định  về đạo đức nhà giáo.

* Vị trí việc làm: Đối với Giáo viên tiểu học

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

* Vị trí việc làm: Đối với Giáo viên mầm non

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Điều lệ trường Mầm non ban hành theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định  về đạo đức nhà giáo.

8. Cách tính điểm

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. 

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d Mục này. 

f. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d Mục này.

9. Xác định người trúng tuyển.

9.1. Điều kiện xét trúng tuyển

Người được xét trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

9.2. Xác định người trúng tuyển

9.2.1. Trường hợp tại một vị trí việc làm của một đơn vị chỉ có 01 người đăng ký xét tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

9.2.2. Trường hợp tại một vị trí việc làm của một đơn vị có nhiều người (02 người trở lên) đăng ký xét tuyển:

a. Trường hợp những người đăng ký xét tuyển đều có bằng tốt nghiệp về trình độ chuyên ngành đào tạo cùng một bậc đào tạo (cùng Thạc sỹ, cùng đại học, cùng cao đẳng): Người trúng tuyển là người có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm của một đơn vị. Hội đồng tổ chức phân loại và xác định người trúng tuyển như sau:

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

b. Trường hợp những người tham dự xét tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo ở các bậc đào tạo khác nhau: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Hội đồng tổ chức phân loại và xác định người trúng tuyển như sau:

- Tổ chức phân loại bằng tốt nghiệp theo từng bậc đào tạo khác nhau và xác định người trúng tuyển trước theo bậc đào tạo từ cao xuống thấp. 

Cụ thể như sau: Sau khi có tổng điểm xét tuyển của người đăng ký xét tuyển được tính theo quy định tại Mục 8 của Thông báo này, Hội đồng phân loại người đăng ký xét tuyển tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển thành 4 nhóm: nhóm người đăng ký xét tuyển có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, nhóm người đăng ký xét tuyển có bằng tốt nghiệp Đại học, nhóm người đăng ký xét tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, nhóm người đăng ký xét tuyển có bằng tốt nghiệp Trung cấp và xác định người trúng tuyển trước theo thứ tự từ Thạc sĩ đến Trung cấp. Cụ thể như sau:

- Tổ chức xét trúng tuyển trước đối với những người có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ theo thứ tự xét từ người có kết quả xét tuyển cao đến người có kết quả xét tuyển thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm cần tuyển của một đơn vị. 

- Sau khi tổ chức xét trúng tuyển trước đối với những người có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ xong, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển thì xét trúng tuyển tiếp cho những người có trình độ Đại học theo thứ tự xét từ người có kết quả xét tuyển cao đến người có kết quả xét tuyển thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển.

- Sau khi tổ chức xét trúng tuyển trước đối với những người có bằng tốt nghiệp Đại học xong, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển thì xét trúng tuyển tiếp cho những người có trình độ Cao đẳng theo thứ tự xét từ người có kết quả xét tuyển cao đến người có kết quả xét tuyển thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển.

- Sau khi tổ chức xét trúng tuyển trước đối với những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng xong, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển thì xét trúng tuyển tiếp cho những người có trình độ Trung cấp theo thứ tự xét từ người có kết quả xét tuyển cao đến người có kết quả xét tuyển thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng tại một vị trí việc làm của một đơn vị cần tuyển.

10. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng tại: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/phong-noi-vu-thanh-pho-dong-hoi-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-n-34992581.htm

create

Pv / quangbinh.gov.vn