• youtube
  • facebook

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh có thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 29/12/2017 đến hết ngày 29/01/2018; buổi sáng từ 7h30 - 11h30; buổi chiều từ 13h30 - 17h00 trong ngày làm việc.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; địa chỉ: Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh số điện thoại: 052.3872195

Theo nội dung kế hoạch, Bệnh viện tuyển 08 chỉ tiểu với hình thức xét tuyển.

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển đảm bảo tiêu chí sau: Người đăng ký xét tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh sau khi được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định sẽ được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình hoặc Báo Quảng Bình, Trang thông tin điện tử Quảng Bình, Trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình và tại khu Nhà điều hành của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.

Xem chi tiết thông tin xét tuyển tại đây: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/benh-vien-da-khoa-huyen-quang-ninh-thong-bao-xet-tuyen-vien-chuc-su-nghiep-nam-2017.htm

create

Như Ý / Tin nhanh Online