• youtube
  • facebook

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 61 chỉ tiêu công chức, viên chức năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, trong đó:

- Tuyển dụng công chức: 60 chỉ tiêu.

- Tuyển dụng viên chức: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng:

- Thi tuyển công chức.

- Xét tuyển viên chức.

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

3. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/6/2020 đến hết ngày 05/7/2020, buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được ban hành kèm theo Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới
Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?

4. Lệ phí dự tuyển:

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

5. Mọi chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu cần tuyển, vị trí tuyển dụng, mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển,… được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn); trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Bình (địa chỉ: http://www.qbi.dcs.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Các tỉnh miền Trung làm gì khi F0 tăng cao dịp Tết?
Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

Nếu cần biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điện thoại 0232 3828 369.

>>> Chi tiết tại đây: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ban-to-chuc-tinh-uy-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nam-2020.htm

 

create

pv / quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ban-to-chuc-tinh-uy-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nam-2020.htm