• youtube
  • facebook

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng năm 2018, như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, gồm:

- 01 biên chế do Ngân sách Nhà nước cấp tại Hạt Kiểm lâm VQG.

- 01 biên chế từ nguồn tự đảm bảo chi phí tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Vị trí việc làm cần tuyển dụng, điều kiện đăng ký, thành phần hồ sơ, nội dung xét tuyển: Xem thông báo tại website Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: www.phongnhakebang.vn và niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:

- Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 05/4/2018 đến ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 16h00).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên hệ: 0232.3677021.

- Người tham gia xét tuyển viên chức phải trực tiếp đến nộp hồ sơ (không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

5. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, số điện thoại: 0232.3677021 (trong giờ hành chính).

create

Pv / quangbinh.gov.vn