• youtube
  • facebook
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer16/05/2018

Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2018 số 319/KH-BV ngày 02/5/2018 đã được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định, phê duyệt. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2018 như sau:

UBND huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

UBND huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

timer12/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND huyện Minh Hóa về việc xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018; UBND huyện thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 với các nội dung sau:

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer07/04/2018

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng năm 2018, như sau:

Sở Y tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Sở Y tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer02/04/2018

Sở  Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch, cụ thể:

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer01/03/2018

Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017 số 951/KH-BV ngày 18/12/2017 đã được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định, phê duyệt. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã 

Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã 

timer24/01/2018

Phòng Nội vụ Thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã, cụ thể:

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

timer16/01/2018

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể:

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 

timer16/01/2018

Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, gồm viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 như sau:

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

timer16/01/2018

Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:

Sở Công thương: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017-2018

Sở Công thương: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017-2018

timer09/01/2018

Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

timer09/01/2018

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 

timer29/12/2017

UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau:

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

timer27/12/2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017.