• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thực hiện công tác tuyến dụng 2017, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu/15 vị trí việc làm (4 chỉ tiêu cho các khoa phòng và 11 chỉ tiêu cho trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm) cụ thể:

* Các khoa, phòng thuộc Trung tâm:

- Đại học, ngành Bác sỹ Y học dự phòng: 01 chỉ tiêu;

- Trung cấp, ngành Y sỹ đa khoa: 01 chỉ tiêu;

- Trung cấp trở lên, ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu;

- Thạc sỹ Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu.

* Các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm:

- Trung cấp trở lên ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu;

- Trung cấp, ngành Y sỹ đa khoa: 04 chỉ tiêu;

- Trung cấp trở lên, ngành dược: 05 chỉ tiêu;

- Trung cấp, ngành Y sỹ Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 27/12/2017. (Buổi sáng từ 7h30 - 11h30 và buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy (Thôn Phan Xá, Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).

4. Lệ Phí: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển

5. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy; điện thoại: 0232.3960405

 

create

Pv / quangbinh.gov.vn