• youtube
  • facebook

Quảng Bình trồng thử nghiệm giống nấm mới cho năng suất cao

Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 'Trồng thử nghiệm giống nấm mới Kim Phúc và Hoàng Đế cho năng suất cao'. Nhiệm vụ do Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là trồng thử nghiệm giống nấm mới Kim Phúc và Hoàng Đế; Xây dựng quy trình sản xuất nấm Kim Phúc và Hoàng Đế trên cơ chất bông hạt và bả thải mùn cưa cao su (từ bịch trồng nấm Linh Chi và Mộc nhĩ).

Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra tại địa điểm triển khai nhiệm vụ cho thấy, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm mô hình đã tổ chức trồng 2 đợt. Đợt 1, cấy giống và ươm nấm Kim Phúc với số lượng 890 bịch, 885 bịch nấm Hoàng Đế và đã tiến hành trồng; đợt 2, cấy giống và ươm nấm Kim Phúc và Hoàng Đế trên cơ chất bông hạt và bả thải mùn cưa cao su với số lượng 900 bịch nấm Kim Phúc, 900 bịch nấm Hoàng Đế. Sau thời gian đưa vào trồng đã thu hoạch nấm Kim Phúc lứa đầu tiên của đợt 1 đạt 144 kg; Nấm Kim Phúc lứa đầu của đợt 2 đạt 482 kg. Đối với nấm Hoàng Đế của đợt 1 và đợt 2 sợi tơ đang phủ kín chưa cho quả thể.

Tại buổi kiểm tra, Sở KH&CCN đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục tổ chức triển khai các hạng mục của nhiệm vụ như: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp các chỉ tiêu; tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật, triển khai hội thảo khoa học và chuẩn bị cho nghiệm thu cấp cơ sở.

create

PV/khoahocphattrien.vn