• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Thả động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 21-2, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. 

 

Cán bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật và Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Theo đó, số động vật hoang dã được thả vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 13 cá thể, gồm: 8 cầy vòi mốc (Paguma larvata), 4 cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) do Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình chuyển giao; 1 cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) do Công an TP. Đồng Hới vận động gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới giao nộp.  

Trong đó, cầy vòi mốc (Paguma larvata), cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.   

Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.    

create

Ngọc Hải / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202002/tha-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien-2174720/