• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Kiểm điểm Chủ tịch UBND huyện vì vi phạm Luật khiếu nại

Ngày 18.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã ký kết luận yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Xuân Đạt về những vi phạm, khuyết điểm liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình còn yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Hoàng Văn Công - nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Chánh Thanh tra huyện trong việc tham mưu xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

Trước đó, thực hiện kết luận của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch ban hành quyết định thu hồi và huỷ bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch viên chức sự nghiệp GDĐT năm 2014 đối với ông Tưởng Xuân Thao.

Sau đó ông Thao gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện đề nghị kiểm tra, xác minh lại quyết định trên nhưng Chủ tịch UBND huyện không xem xét, trả lời cho người khiếu nại theo đúng quy định. Do đó ông Thao tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Huyện uỷ Quảng Trạch và lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành cấp tỉnh.

Sau đó UBND huyện Quảng Trạch có công văn trả lời đơn khiếu nại của ông Thao, nội dung trả lời không nói rõ đơn khiếu nại đúng hay sai. Vì vậy ông Thao đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch vi phạm Luật Khiếu nại gửi đến Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình.

Kết quả xác minh của UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định nội dung tố cáo Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch vi phạm Luật Khiếu nại là tố cáo đúng. 

Link: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-binh-kiem-diem-chu-tich-ubnd-huyen-vi-vi-pham-luat-khieu-nai-663293.ldo

create

Lê Phi Long / langmoi.vn