• youtube
  • facebook

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 48 dự án với tổng vốn trên 50.000 tỷ

Có 48 dự án với tổng số vốn đầu tư dự hơn 50.000 tỷ đồng được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt giai đoạn 2018-2020: du lịch, dịch vụ, thương mại...

create

Thùy Dương / phapluatplus.vn