• youtube
  • facebook

Quảng Bình hỗ trợ 148 tỷ đồng cho hơn 143 nghìn người khó khăn do Covid-19

Ngày 23-5, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Có ba nhóm đối tượng là người có công; người đang hưởng trợ cấp xã hội; hộ nghèo và cận nghèo được nhận hỗ trợ trước.

Theo đó, do quá trình rà soát, điều tra, lập danh sách bẩy nhóm hộ gặp một số khó khăn và địa phương thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ nên tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương trước mắt ưu tiên cấp phát tiền hỗ trợ cho ba nhóm: người có công; người đang hưởng trợ cấp xã hội; hộ nghèo và cận nghèo với 143.323 người, số tiền hỗ trợ là 148 tỷ đồng.

Cấp phát tiền hỗ trợ cho người khó khăn tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới.

Cấp phát tiền hỗ trợ cho người khó khăn tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Bình, do người dân thuộc các nhóm đối tượng còn lại đông, số tiền hỗ trợ lại khá lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nên địa phương tiến hành rà soát, điều tra, lập danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại rồi báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí để cấp phát cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

create

Hương Giang / nhandan.com.vn

Nguồn: https://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44580002-quang-binh-ho-tro-148-t%E1%BB%B7-d%C3%B2ng-cho-hon-143-ngh%C3%ACn-ngu%C3%B2i-kho-khan-do-covid-19.html