• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đó, Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 46.500 m2. Khu vực cho thuê môi trường rừng thuộc địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch nằm trong tiểu khu 253, quy hoạch rừng phòng hộ (ngoài ranh giới của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, bảo vệ.

Phạm vi khu vực lập Đề án bao gồm suối Trạ Ang và môi trường rừng khu vực rừng Gáo, dọc hai bên suối Trạ Ang; địa hình chạy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc.

Khu vực Cầu Trạ ang Ảnh: Viettraveler

Khu vực Cầu Trạ ang Ảnh: Viettraveler

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hiện trạng tài nguyên rừng khu vực cho thuê môi trường rừng gồm rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh trên núi đất, núi đá và đất trống núi đất, trong đó về địa chất bao gồm 3 hệ tầng: Hệ tầng Bắc Sơn, hệ tầng Mụ Giạ và hệ tầng Cát Đằng. Hiện trạng về tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch phù hợp với tham quan ngắm cảnh, khám phá hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tổ chức trò chơi mạo hiểm, thú vị.

Đề án cũng nêu rõ, sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ký hợp đồng với nhà đầu tư và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo các quy định hiện hành của pháp luật. Thời gian cho thuê môi trường rừng thực hiện quy định Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng (tối đa không quá 50 năm); giá cho thuê môi trường rừng theo Công văn số 1101/UBND-KTN ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Được biết, mục tiêu của Đề án này là phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn bền vững hệ sinh thái tự nhiên nhằm khai thác lợi thế hợp lý về cảnh quan đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó bảo tồn bền vững hệ sinh thái phải được đặt lên hàng đầu; làm cơ sở cho thuê môi trường rừng, huy động nguồn lực xã hội đầu tư khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, hang động của khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô phục vụ việc phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp giải trí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước ...