• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Chỉ số PAR index 2019 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố

Theo công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về Chỉ CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có được sự cải thiện đáng kể về thứ hạng.

Cụ thể, đối với Chỉ số PAR index 2019, tỉnh Quảng Bình đạt 80.80 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, chỉ tăng 1 bậc so với năm 2018. Đối với Chỉ số SIPAS, kết quả đo lường năm 2019 cho thấy, trên 84% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tuy nhiên, Quảng Bình vẫn đang đứng thứ 41/63 tỉnh, thành đạt 83.43%, giảm so với năm 2018 (84.78%).  

Cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đáng chú ý là, trong Chỉ số số PAR index 2019, tỉnh Quảng Bình có một số Chỉ số thành phần đạt cao, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 100 điểm, là một trong hai tỉnh đứng đầu toàn quốc; Cải cách thủ tục hành chính đạt 96.05 điểm, xếp thứ 8; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 82.01 điểm, xếp thứ 13...  

Tuy nhiên, cũng có một số Chỉ số thành phần đạt thấp, làm ảnh hưởng đến Chỉ số số PAR index 2019, như: Hiện đại hóa hành chính xếp thứ 40; Cải cách tài chính công xếp thứ 61/63; các nhóm có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của tinh còn thấp, như: mức độ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp thấp hơn các năm trước.

create

A.T / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202005/quang-binh-chi-so-par-index-2019-xep-thu-3663-tinh-thanh-pho-2177668/