• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Cán bộ xã 3 lần bị kỷ luật, hạn chế năng lực đã bị buộc thôi việc

UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa ban hành quyết định cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Cường, nguyên là cán bộ địa chính xã Phong Hóa.

Trước đó, báo điện tử Gia đình Việt Nam đăng bài Vì sao cán bộ bộ bị kỷ luật nhiều lần vẫn “vô tư” công tác?, phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Cường là công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã 03 lần bị kỷ luật, 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Trụ sở UBND xã Phong Hóa, nơi ông Nguyễn Văn Cường công tác trước khi bị buộc thôi việc

Cụ thể, trong 5 năm công tác (từ năm 2012 đến năm 2016) tại xã Nam Hóa và Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa), ông Cường đã ít nhất có 03 lần bị kỷ luật vì mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công việc được giao. Trong đó có 02 lần ông Cường bị hạ bậc lương và 01 lần bị khiển trách. Tuy nhiên, những lần bị kỷ luật nhưng không liên tiếp hai năm liền nên ông Nguyễn Văn Cường không bị buộc thôi việc.

Tiếp đó, vào năm 2015 ông Cường được đánh giá xếp loại công việc là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và năm 2016 ông Cường bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật.

Theo quy định, trường hợp của ông Nguyễn Văn Cường sẽ phải xem xét để tinh giản biên chế theo khoản d, khoản 1, điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế vì có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn bị hạn chế về năng lực.

Thông tin mới nhất, ngày 08/01/2018, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa – ông Lê Nam Giang - đã ký quyết định số 43/QĐ-UBND về việc cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Cường.

Quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Cường của UBND huyện Tuyên Hóa

Theo đó, ông Cường bị cho thôi việc để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2018.

Lý do thôi việc là “Có 02 liên tiếp liền kề (2015,2016) 01 hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ và không thể bố trí làm việc khác phù hợp (theo qu định tại điểm d, khoản 1, điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ)”.

create

Trần Cường / giadinhvietnam.com