• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Bị ngân hàng đòi khoản nợ lớn, dù tài sản thế chấp đã được bán gần 20 năm!

Đó là trường hợp của vợ chồng ông bà Đặng Văn Tẹm và Trần Thị Duyên (hiện trú tại xã Thuận Đức-TP. Đồng Hới) bị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Lý Thái Tổ đòi nợ sau gần 20 năm các tài sản mà ông bà dùng để thế chấp vay vốn tại ngân hàng này đã bị bán đấu giá để xử lý thu hồi nợ vay.

Theo đơn trình bày của bà Trần Thị Duyên, năm 1996 gia đình bà thế chấp tài sản gồm nhà và đất để vay vốn phát triển sản xuất tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Cộn, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Quảng Bình (nay là Agribank Chi nhánh Lý Thái Tổ-sau đây gọi tắt là ngân hàng). Tài sản gồm đất và nhà của gia đình bà được phía ngân hành định giá 100 triệu đồng và gia đình được ngân hàng cho vay số tiền 49 triệu đồng với thời hạn vay 12 tháng.

Sau vay vốn, gia đình bà Duyên làm ăn thua lỗ do gặp phải rủi ro dịch bệnh và thiên tai nên không có tiền để trả nợ vay cho ngân hàng. Năm 1997, phía ngân hàng có thông báo đòi nợ và thông báo sau 30 ngày không trả được nợ thì ngân hàng sẽ bán phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Đến năm 2000, phía ngân hàng mới bán được tài sản thế chấp của ông bà và thu được với số tiền 34,06 triệu đồng, so với số tiền ông bà vay ngân hàng thì còn thiếu 14,94 triệu đồng. Khi ngân hàng tất toán không hề có bất cứ thông báo nào để gia đình biết, nên gia đình cứ nghĩ tài sản của mình đã được phía ngân hàng định giá 100 triệu đồng rồi thì không còn nợ nần gì với ngân hàng, sau khi ngân hàng bán phát mãi tài sản này.

Đơn của bà Trần Thị Duyên gửi cho Báo Quảng Bình.

Từ đó đến nay, gia đình bà Duyên cũng không nhận được bất cứ thông báo, bản kê nợ từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, vào ngày 22/8/2018, gia đình anh chồng của bà đến trả một khoản nợ tại ngân hàng, khi trả nợ tất toán xong thì phía ngân hàng giữ lại tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời yêu cầu ông ấy phải trả số tiền nợ mà gia đình bà Duyên còn nợ từ trước như đã nói trên (cách đây 20 năm) rồi mới được trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do ngân hàng đưa ra là, chồng bà Duyên có tên và cổ phần trong Công ty cổ phần TCCT-công ty của anh chồng bà.

Trước sự việc trên, bà Duyên có đơn trình bày về sự vô lý này thì phía ngân hàng trả lời phúc đáp cho gia đình bà và gửi kèm bảng kê chi tiết lãi vay đề ngày 14/9/2018, với tổng số tiền mà gia đình bà phải trả là 163,588 triệu đồng (trong đó: nợ gốc 14,94 triệu đồng, lãi trong hạn 102,686 triệu đồng và số nợ lãi quá hạn 45,963 triệu đồng-làm tròn số). Theo bà Duyên thì, việc bỗng nhiên sau 20 năm phía ngân hàng mới đòi nợ và bắt gia đình bà trả số tiền nợ nói trên là hết sức vô lý và không đúng quy định của pháp luật.

Để phần nào làm rõ sự việc nói trên, phóng viên đã có cuộc làm việc với phía Agribank tỉnh Quảng Bình. Ông Trần Xuân Sơn-Phó Giám đốc Agribank tỉnh Quảng Bình trả lời: Căn cứ vào hồ sơ tín dụng đang lưu trữ tại Agribank Chi nhánh Lý Thái Tổ thì ông Đặng Văn Tẹm và bà Trần Thị Duyên đã vay vốn tại ngân hàng ngày 2-8-1996 với số tiền 49 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, được thế chấp bằng tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Khoản vay của ông bà Tẹm-Duyên bị quá hạn lâu ngày tính từ ngày 3/8/1997.

Ngân hàng đã tiến hành các bước xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và Luật các Tổ chức tín dụng. Tài sản thế chấp đã được bán đấu giá đến lần thứ ba mới bán được và có giá bán 34,3 triệu đồng. Ngày 22/8/2000 có đơn chuyển nhượng nhà ở, đất ở, đất vườn có đầy đủ chữ ký của ông bà Tẹm-Duyên có xác nhận của UBND xã Đức Ninh (Đồng Hới) và Agribank Chi nhánh Lý Thái Tổ.

Tiền bán tài sản trên, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý đã được dùng để trả nợ gốc tiền vay của ông bà Tẹm-Duyên tại ngân hàng với số tiền 34,06 triệu đồng, nợ gốc còn lại 14,94 triệu đồng và toàn bộ lãi chưa trả đã được ông Tẹm xác nhận tại biên bản đối chiếu nợ ngày 22/8/2000.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Luật các Tổ chức tín dụng thì ông bà Tẹm-Duyên vẫn phải có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ đối với nợ gốc còn lại và lãi phát sinh của khoản vay do xử lý bán tài sản thế chấp nhưng không thu đủ nợ tại Agribank-Chi nhánh Lý Thái Tổ cho đến khi hết nợ gốc và lãi.

Cũng theo ông Sơn thì, trên cơ sở bảng kê chi tiết tính gốc và lãi đã gửi cho ông bà Tẹm-Duyên, Agribank-Chi nhánh Lý Thái Tổ phải tiếp tục thu hồi nợ theo đúng quy định. Trong trường hợp ông bà Tẹm-Duyên hợp tác và có thiện chí trả hết nợ vay, nhưng xét thấy gia đình có khó khăn về kinh tế không đủ nguồn để trả hết nợ, trên cơ sở có hồ sơ đề nghị của ông bà Tẹm-Duyên và của Agribank-Chi nhánh Lý Thái Tổ trình, Agribank tỉnh Quảng Bình sẽ xem xét giảm một phần lãi theo quy định của Agribank.

Liên quan đến sự việc này, sau khi nhận được đơn của bà Trần Thị Duyên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc để xử lý vụ việc theo quy định. Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin sự việc đến bạn đọc.