• youtube
  • facebook

Phát động ủng hộ xây dựng Cụm Tượng đài GTVT ở Quảng Bình

Tạp chí GTVT - Công đoàn GTVT Việt Nam vừa phát động ủng hộ xây dựng Cụm Tượng đài GTVT phía Nam cầu Gianh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nhằm ghi dấu những chiến công và sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giao thông vận tải trên tuyến lửa Quảng Bình trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần vào sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng của ngành Giao thông vận tải nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trên cơ sở đề nghị của Tỉnh ủy Quảng Bình tại Công văn số 577-CV/ĐU ngày 10/10/2018 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề nghị phối hợp kêu gọi sự ủng hộ các nguồn lực để đầu tư xây dựng Cụm Tượng đài GTVT phía Nam cầu Gianh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Văn bản số 9676/BGTVT-TCCB ngày 24/7/2015 của Bộ GTVT về việc đồng ý chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về xây dựng cụm Tượng đài GTVT.

Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn, tùy vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình, kêu gọi các nguồn lực, đặc biệt là sự ủng hộ từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng Cụm tượng đài GTVT.

Mọi đóng góp ủng hộ xin gửi về UBND tỉnh Quảng Bình.

Tên tài khoản: Thu ngân sách tỉnh

Số tài khoản: 7111

Chương: 560

Tiểu mục: 4949

Tại: Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.

create

Minh Phương / tapchigiaothong.vn