• youtube
  • facebook

Ngô Văn Khá điều hành giao dịch đ ỏ đ en năm tỉ đồng trong một tháng rưỡi như thế nào?

Khá B ảnh bị cáo b uộc tổ chức cho đàn em ghi số lô đ ề và trực tiếp đ ánh đ ỏ đen có lượng t iền giao dịch gần Năm tỉ đồng trong vòng chỉ có một tháng rưỡi.

Th eo dự kiến, trung tuần tháng 11-2019, T.AND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) sẽ mở phiên toà x.ét xử Khá B ảnh cùng Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) về tội "Đ ánh bạc" và "Tổ chức đ ánh bạc hoặc g á bạc" theo khoản 2 điều 321 và điều 322 Bộ l uật h ình sự 2015; Nguyễn Văn Qu ang (32 tuổi) về t ội "Tổ chức đ ánh b ạc hoặc g á bạc"; Tr ịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ng ô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Tr ọng Công (26 tuổi) về tội "Đ ánh b ạc".

Ng ô Bá K há (tức Khá B ảnh) sau khi bị  bắt - Ảnh do c ông a n cung cấp

Theo tin từ cơ quan đ iều tra, từ ngày 10-1-2019 đến 1-4-2019, Khá tổ chức chơi đ ỏ, đ en chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook "Kh á B ảnh"

 Hắn thuê Hội ba trăm ngàn đồng một ngày để tổng hợp, đối chiếu số liệu và thuê tên Quang trực tiếp b án đ ỏ, đ en cho người mua.

Cơ quan chức năng xác định trong đường d ây này, người chơi tự chọn h ai số (từ 00 đến 99) để d ự đoán với hai số cuối của giải Đ ặc biệt hoặc giải Nhất trong kết quả x ổ số M iền Bắc sẽ được nhận gấp Tám mươi lần số tiền đã bỏ ra mua. Nếu dự đoán đúng ba số cuối của giải Đặc biệt, số tiền thắng sẽ gấp bốn trăm lần.

Với hình thức chơi l.ô, người chơi tự chọn số (từ 00 đến 99) để dự đoán hai số cuối của hai bảy dãy số từ giải Đ ặc biệt đến giải Bảy và trả tiền mua. Chơi l ô được tính theo điểm, 1 điểm l ô người chơi phải trả số tiền là gần HAI MƯƠI HAI NGÀN đồng. N ếu trúng thưởng thì một điểm l ô được trả thưởng tám mươi ngàn đồng, ngoài ra nếu số l ô đã mua tr ùng nhiều lần với mười hai số cuối trong hệ thống giải thưởng K ết quả xổ số thì người chơi được nhận tiền thưởng với số lần trùng đó. Ví dụ: Mua số Lô Mười tám với số điểm là năm thì tổng tiền mà người chơi phải trả là năm điểm x gần hai mươi hai ngàn đồng gần bằng 110.000 đồng, tiền thưởng sẽ được trả nếu số L ô trùng một lần là: Năm điểm x tám mươi ngàn đồng x 1 lần trùng được 4 trăm ngàn đồng. Nếu tr ùng hai lần thì số tiền thưởng là: Tám trăm ngàn đồng.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể chơi l ô x iên bằng cách: T ự chọn Hai cặp s ố (x iên 2) hoặc ba c ặp số (x iên 3) ... để dự đoán h ai số cuối của hệ thống gi ải thưởng, nếu kết quả ngày hôm đó tr ùng với các cặp số đã chọn mua thì người ch ơi trú ng thưởng với số tiền gấp mười lần đối với x iên hai; gấp bốn mươi lần đối với x iên ba và gấp một trăm lần đối với  xiên bốn.

C ơ quan chức năng xác định, ngoài tổ chức đ ánh bạc, Kh á  còn bị c áo buộc đ ánh bạc cùng đ ồng bọn.

Chưa đầy một tháng rưỡi, t iền giao dịch giữa y và Quang  là gần Năm tỉ đồng. Y được hưởng lợi gần ba trăm triệu đồng, Qu ang nhận khoảnggần sáu mươi triệu. Ngoài ra, Kh á B ảnh cũng giao dịch cùng các b ị c an khác trong nhiều ngày.

Ng ô Văn Khá có ba t iền án, tiền sự về t ội "C ố ý gây th ương tích" và "G ây r ối trật tự công cộng"; nổi danh trên mạng xã hội với t ên gi ang hồ mạng "Kh á B ảnh". Kh á B ảnh bắt đầu làm video có nội dung t ục t ĩu, gi ang h ồ để đăng trên YouTube từ năm 2 017, có gần hai triệu người theo dõi. Thời gian đầu, y được trả gần 10.000 USD/tháng do video có lượng người xem cao, có tháng đến gần hai mươi ngàn USD.

create

Theo B.H.Thanh / Người lao động