• youtube
  • facebook

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: Triển khai nâng mức cho vay tối đa 100 triệu đồng/hộ vay đối với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến triển khai Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH và văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc nâng mức cho vay tối đa đối với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, các hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sẽ được cho vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay, không phải bảo đảm tiền vay theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg, cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg; đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Tại hội nghị, Giám đốc NHCSXH tỉnh yêu cầu các NHCSXH huyện, thị xã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể và Tổ Tiết kiệm và Vay vốn nhanh chóng khảo sát nhu cầu vay vốn của các đối tượng để bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu đầu tư của hộ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình kịp thời sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

 

create

Thanh Danh (Ngân hàng CSXH tỉnh) / quangbinh.gov.vn