• youtube
  • facebook

Ngăn chặn tình trạng khai thác phong lan trái phép tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xảy ra nhiều vụ khai thác, xâm hại rừng trái phép, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng và đa dạng sinh học (khai thác gỗ, phong lan… trái phép).

Để hạn chế tình trạng nêu trên, ngày 20/3/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 864/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tăng cường chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng trong lâm phận quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan để hỗ trợ tuyền truyền, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, địa phương liên quan tích cực phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, không tham gia khai thác phong lan và những hoạt động khác làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng trên địa bàn nói chung, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ phong lan có nguồn gốc tự nhiên trên các tuyến Đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết Thắng), Tỉnh lộ 11 và tụ điểm thu mua, buôn bán lan rừng trên địa bàn tỉnh.

 

create

Hồng Mến / quangbinh.gov.vn