• youtube
  • facebook

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/01/2018 ĐẾN 10/01/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

- Các tổ dân phố 4, 9 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 16h00 ngày 04/01

- Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 05/01

- Các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 05/01

- Phường Đồng Mỹ; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Đồng Phú; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viễn thông Quảng Bình, Bưu điện tỉnh Quảng Bình: Từ 06h00 đến 15h00 ngày 06/01

- Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình; trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình: Từ 06h00 đến 15h30 ngày 07/01

- Các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh: Từ 07h00 đến 11h00 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 08/01

- Các thôn 2, 4, 13, 15, 16 xã Lộc Ninh: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 09/01

- Tổ dân phố 9 phường Nam Lý: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/01

- Các thôn Tây Phú, Nam Phú xã Quang Phú: Từ 07h00 đến 10h30 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 10/01

2. Huyện Quảng Ninh:

- Xã Hải Ninh; thôn Tiền Vinh xã Gia Ninh: Từ 06h00 đến 15h00 ngày 06/01

3. Huyện Minh Hóa:

- Các bản Cha Lo, K Ai, Bãi Dinh, bản Ốc xã Dân Hóa; khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo: Từ 06h00 đến 15h30 ngày 06/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình
 

create

Pv (Tổng hợp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình) / Tin Nhanh Online