• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 29/3 đến ngày 4/4

Công ty Điện lực Quảng Bình thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/3/2018 đến ngày 04/4/2018.

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phục vụ sửa chữa

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phục vụ sửa chữa

Các khu vực bị ngưng cung cấp điện bao gồm:

Thành phố Đồng Hới

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 05h30 đến 11h30 ngày 29/3 tại khu nuôi tôm Cửa Phú xã Bảo Ninh

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 05h30 đến 16h30 ngày 30/3 tại Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung; các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 12h00 đến 16h30 ngày 31/3 tại các tổ dân phố 11, 12, 13, 14 phường Bắc Lý

Huyện Lệ Thủy

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 10h30 ngày 29/3 tại xã Hoa Thủy; thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy; Đội 6 thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 15h30 ngày 30/3 tại xã Mỹ Thủy (trừ thôn Thống Nhất); thôn Tiền Thiệp, xóm Nương Giàng xã Xuân Thủy.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 05h30 đến 07h00 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 30/3 tại hôn Đại Phong xã Phong Thủy.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 05h30 đến 11h30 ngày 30/3 tại thôn Thanh Tân xã Thanh Thủy.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 05h30 đến 07h00 ngày 30/3 tại thôn Mỹ Duyệt xã Cam Thủy; Nhà máy may Cam Liên.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 12h00 đến 16h00 ngày 31/3 tại xã Ngư Thủy Nam; các thôn Hòa Bình, Sen Bình, Sen Hạ, Sen Trung, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; làng Mới xã Hưng Thủy; khu khai thác titan xã Ngư Thủy Nam và xã Sen Thủy.

Huyện Bố Trạch

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 29/3 tại các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch, Đại Trạch (trừ các thôn Phúc Tự Tây, Đại Nam, Đại Nam 2).

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 14h30 ngày 29/3 tại các thôn Phúc Tự Tây, Đại Nam, Đại Nam 2; các tiểu khu 1, 2 thị trấn Hoàn Lão; các thôn 7, 8 xã Trung Trạch.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 07h00 đến 11h30 ngày 30/3 tại khu du lịch Động Thiên Đường, Trộ Mợơng, Nước Moọc; Khách sạn Phương Nam.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/3 tại các xã Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn Thọ Lộc xã Vạn Trạch.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h30 đến 08h00 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 31/3 tại xã Trung Trạch; các tiểu khu 2, 3, 8, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các thôn 1, 2 xã Đồng Trạch.

Huyện Quảng Trạch

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 12h00 ngày 29/3 tại cảng La, Cảng Cá Hòn La.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 04h30 đến 14h00 ngày 31/3 tại các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Trường (trừ các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7).

Huyện Minh Hóa

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 04h30 đến 17h00 ngày 31/3 trên toàn huyện.

Huyện Tuyên Hóa

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 04h30 đến 17h00 ngày 31/3 tại xã Lâm Hóa.

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 04h30 đến 17h00 ngày 31/3 tại thị trấn Đồng Lê; các xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, Sơn Hóa, Nam Hóa, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Mai Hóa, Đức Hoá, Phong Hoá; thôn Tây Trúc xã Tiến Hóa.

 

 

create

An An / moitruong.net.vn