• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 1/3 đến 7/3

Công ty Điện lực Quảng Bình thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 1/3/2018 đến ngày 7/3/2018.

Cụ thể các khu vực bị ngừng cung cấp điện bao gồm các khu vực sau:

Huyện Quảng Ninh

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h30 đến 13h00 ngày 3/3 tại các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh

Huyện Quảng Trạch

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 16h30 ngày 4/3 tại các thôn Hòa Lạc, Đất Đỏ, Tùng Lý, Hạ Lý xã Quảng Châu

Huyện Tuyên Hóa

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 11h30 ngày 6/3 tại thôn Ba Tâm xã Thuận Hóa

Thời gian ngừng cung cấp điện từ 06h00 đến 09h30 ngày 6/3 tại xã Đức Hóa

create

An An (T/h) / moitruong.net.vn