• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện Quảng Bình từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải; các thôn Hà Thôn, Trung Bính, Sa Động, Hà Dương, Đồng Dương, Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/12

Các nhà máy và cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Bắc Đồng Hới

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 28/12

Các tổ dân phố 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 29/12

Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý; Công ty Cổ phần Hoá Chất Cosevco

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 29/12

Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; các thôn 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao thông thôn Lệ Kỳ; Trại Giam Đồng Sơn 

Từ 06h00 đến 15h30 ngày 30/12

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Khu khai thác titan xã Ngư Thủy Nam và xã Sen Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28, 29, 30/12 

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (trừ Xóm 327, Đội 2 và 19/8) 

Từ 06h00 đến 10h30 và từ 15h00 đến 17h00 ngày 28/12

Xóm 327, Đội 2 và 19/8 thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/12

Các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Trung, Hưng Thủy (trừ thôn Tây Giáp), Mỹ Thủy (trừ thôn Thống Nhất); các thôn Xuân Bồ, Tiền Thiệp xã Xuân Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 29/12

Các xã Mai Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); thôn Thống Nhất xã Mỹ Thủy; thôn Phú Cường thị trấn Nông trường Lệ Ninh 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 29/12

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Bắc; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy; khu vực chợ Động xã Mai Thủy

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 30/12

Các thôn Ngô Bắc, Ngô Xá, Lại Xá, Mỹ Hòa, Vinh Quang xã Sơn Thủy

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 30/12

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Cổ Hiền, Đồng Tư, Trường Dục xã Hiền Ninh; các thôn Phúc Long, Phúc Mỹ, Xuân Dục 1, 2, 3, 4 xã Xuân Ninh 

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 28/12

Khu Tái định cư xã Hồng Thủy; khu nuôi tôm Tân Hải xã Hải Ninh

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 30/12

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xóm Cà, Xóm Rẫy xã Tây Trạch

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 28/12

Các xã Hoàn Trạch, Vạn Trạch; thôn Làng xã Tây Trạch

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 28/12

Các xã Nhân Trạch, Lý Trạch 

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 28/12

Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung; các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 28/12

Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch; các thôn Đông Giang, Bắc Giang, Nam Giang, Tây Giang xã Hưng Trạch

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 29/12

Các xã Thanh Trạch, Bắc Trạch 

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 29/12

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Hợp; các thôn 1, 2 xã Quảng Kim; thôn Tân Châu xã Quảng Châu

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 28/12

Xã Quảng Châu (trừ các thôn Tân Châu, Trung Minh, Tiền Tiến)

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 29/12

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 28/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết. 

create

Pv / quangbinh.gov.vn