• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện Quảng Bình từ 11/01/2018 đến 17/01/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/01/2018 đến ngày 17/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Các tổ dân phố 11, 12, 15 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 10h30 ngày 11/01

Tổ dân phố 13 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 10h30 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức: Từ 07h00 đến 10h30 ngày 11/01

Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Các thôn Thuận Hoà, Thuận Vinh xã Thuận Đức: Từ 07h00 đến 16h30 ngày 12/01

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 5 phường Hải Thành: Từ 07h00 đến 16h30 ngày 12/01

Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 13h00 ngày 13/01

Các thôn Đức Điền, Đức Phong xã Đức Ninh: Từ 07h30 đến 08h00 ngày 13/01

Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 15/01

Các tổ dân phố 9, 11 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 09h30 ngày 15/01

Các tổ dân phố 2, 5 phường Bắc Lý: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 15/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Xã Lâm Thủy: Từ 07h00 đến 17h00 ngày 16/01

3. Huyện Bố Trạch:

Thôn 7 xã Lý Trạch: Từ 07h00 đến 13h30 ngày 15/01

4. Thị xã Ba Đồn:

Các xã Quảng Thủy, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hòa: Từ 05h00 đến 12h30 ngày 13/01

5. Huyện Tuyên Hóa:

Nhà máy xi măng Văn Hóa thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam, thôn Xuân Hạ xã Văn Hóa: Từ 05h00 đến 12h00 ngày 13/01

Xã Văn Hóa: Từ 05h00 đến 12h30 ngày 13/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
 

create

Pv / quangbinh.gov.vn