• youtube
  • facebook

Lệ Thủy sắp có thêm 4 xã đạt chuẩn

Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa tổ chức thẩm định, chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn đối với 4 xã đăng ký hoàn thành xây dung NTM trong năm 2018 là Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy. Kết quả, các xã này đều đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Kết luận buổi thẩm định, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Lệ Thủy đã kết luận 4 xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy đủ điều kiện làm hồ sơ để Ban BCĐ huyện đề nghị Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Bình xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Bê tông hóa đường làng ngõ xóm

Bê tông hóa đường làng ngõ xóm

Chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng BCĐ xây dựng NTM Lệ Thủy cũng yêu cầu các xã trên hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng NTM. Trong đó, phải nêu rõ các nguồn lực huy động xây dựng NTM; nguyên nhân, thực trạng tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản…và hoàn thiện tất cả các hồ sơ kèm theo... Cùng với đó, BCĐ xây dựng NTM các xã cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để chuyển về Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện.
 

create

Nguyễn Trung Hiểu / nongnghiep.vn