• youtube
  • facebook

Lệ Thủy phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 4.700 lao động

Theo UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), trong năm 2016, toàn huyện đã tạo được việc làm mới cho 2.100 lao động, vượt 4,76% kế hoạch đề ra.

Nhà máy may Quảng Bình đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy góp phần tạo việc làm cho gần 1.000 lao động nữ ở địa phương
Nhà máy may Quảng Bình đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy góp phần tạo việc làm cho gần 1.000 lao động nữ ở địa phương

Huyện đã chỉ đạo có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Toàn huyện đào tạo nghề cho 510 học viên; giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động, trong đó số được tạo việc làm mới là 2.100 người, có khoảng 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,7%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt trên 39,3%,…

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy cũng đã phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn cho lao động nông thôn như chăn nuôi, thú y, may công nghiệp, kỹ thuật làm hương, đan lát thủ công, làm chổi đót, bán hàng… Việc tăng cường nguồn lực đầu tư cho các cơ sở dạy nghề, làm tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề trên địa bàn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Được biết, trong năm 2017 này, Lệ Thủy đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 4.700 lao động; trong đó giải quyết việc làm mới cho 1.950 người, thông qua xuất khẩu lao động cho 210 người.

 

create

NGUYỄN TRUNG HIỂU/nongnghiep.vn