• youtube
  • facebook

Lệ Thủy: Kỷ luật 275 đảng viên vi phạm

Ngày 25-6, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy có 11.739 đảng viên, sinh hoạt ở 59 tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lệ Thủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.  

Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức 14 cuộc kiểm tra đối với 28 tổ chức đảng và 73 đảng viên; 12 cuộc giám sát đối với 25 tổ chức đảng và 63 đảng viên theo kế hoạch đề ra; 3 cuộc kiểm tra ngoài kế hoạch nhằm kịp thời giải quyết một số vấn đề nổi lên trên địa bàn.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 171 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát 112 tổ chức đảng và 29 đảng viên.  

Các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc của cấp ủy; các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm; những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong nhân dân; đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra...  

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 275 đảng viên vi phạm (tăng 50 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, có 202 đảng viên bị xử lý với hình thức khiển trách, cảnh cáo 56 đảng viên, cách chức 4 đảng viên, khai trừ 13 đảng viên.  

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 9 trường hợp bị truy tố trước pháp luật, bị phạt tù 2 đảng viên, phạt tù nhưng cho hưởng án treo 7 đảng viên, có 76 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 27,6% trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật).   Nội dung vi phạm của đảng viên liên quan đến chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình (chiếm 59,6%), còn lại tập trung vào các nội dung như: thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý (chiếm 9,5%); vi phạm quản lý nhà nước về đất đai (chiếm 6,9%); vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống (chiếm 5,1%); vi phạm những điều đảng viên không được làm (chiếm 4%) và một số nội dung khác.  

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy trao giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.  

create

X.V / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202006/le-thuy-ky-luat-275-dang-vien-vi-pham-2178689/