• youtube
  • facebook

Kỷ luật Chủ tịch UBND phường Nam Lý vì có nhiều sai phạm

Ngày 20-5, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đồng Hới ban hành quyết định số 77/QĐ-UBKTTU thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Lý bằng hình thức “Cảnh cáo” vì có nhiều sai phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Theo UBKT Thành ủy Đồng Hới, trong quá trình quản lý các công trình xây dựng cơ bản do UBND phường Nam Lý làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Tuế với cương vị Chủ tịch UBND phường nhưng thiếu kiểm tra, để các đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán sai định mức với số tiền 178,3 triệu đồng; nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế với thi công số tiền gần 76 triệu đồng. 

UBND phường Nam Lý, nơi ông Nguyễn Văn Tuế giữ chức Chủ tịch phường

Trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn phường Nam Lý từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Văn Tuế đã thiếu chỉ đạo việc rà soát, báo cáo và quản lý hồ sơ địa chính thiếu chặt chẽ. Ký và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông bà Dương Văn Tuyên, Hồ Thị Ánh Hòa có 20,8 m2 chồng lấn lên cống thoát nước của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới.   Ngoài ra, ông Tuế còn thiếu kiểm tra để 10 hộ dân địa phương lấn chiếm 1.777,3 m2 diện tích đất công. Không xử lý dứt điểm 9 trường hợp lấn chiếm hơn 1.000 m2 đất do UBND phường quản lý.  

Với những khuyết điểm vi phạm trên, ông Nguyễn Văn Tuế cùng một số cán bộ phường Nam Lý đã tạo ra dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

create

T.Long / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/phap-luat/202005/ky-luat-chu-tich-ubnd-phuong-nam-ly-vi-co-nhieu-sai-pham-2177667/