• youtube
  • facebook

Đoàn đại biểu Đảng, nhà nước Cuba thăm Quảng Bình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba trải qua nhiều năm tháng vẫn luôn bền vững.

 


Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba trải qua nhiều năm tháng vẫn luôn bền vững./.

create

PV (VNEWS/VIETNAM+) / vietnamplus.vn