• youtube
  • facebook

Đề thi, bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Hóa học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017:
Gợi ý bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Mã đề 208

41. B    42. C    43. A    44. B    45. C    46. A    47. D    48. D
49. D    50. B    51. D    52. D    53. D    54. B    55. C    56. D
57. A    58. C    59. C    60. A    61. C    62. D    63. A    64. A
65. D    66. D    67. D    68. C    69. C    70. C    71. A    72. A
73. C    74. A    75. C    76. C    77. A    78. C    79. C    80. C
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2017:
Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 208

Mã đề 206

create

PV/news.zing.vn