• youtube
  • facebook

Đầu tư dự án đường tránh lũ Long Đại - Hà Kiên, huyện Quảng Ninh

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3583/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh lũ Long Đại - Hà Kiên, huyện Quảng Ninh.

Dự án được thực hiện tại xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) do UBND huyện Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Trong đó quy mô đầu tư: Tuyến đường có chiều dài dự kiến L = 3,0km, thiết kế theo tiêu chuẩn công trình giao thông cấp IV; bề rộng nền đường 5,0m, bề rộng mặt đường 3,5m, bề rộng lề đường 2x0,75m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước được bố trí đảm bảo thoát nước trên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 4,5 tỷ đồng, ngân sách huyện 03 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2019 - 2021.

Đường tránh lũ Long Đại - Hà Kiên được triển khai xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời ứng cứu mùa mưa lũ, cải thiện vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

 

create

Hồng Mến / quangbinh.gov.vn